Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

  1. Úvodné ustanovenia
   1. Tieto Podmienky používania vydáva portál www.stalein.sk prevádzkovaný obchodnými subjektami For You s.r.o., Federátov 14, 080 01 Prešov, IČO: 46 980 504, DIČ: 2023683673 a Mgr. Jana Hrončová, Bzovícka 24, 851 07 Bratislava, IČO: 44091826, DIČ: 1074658849 (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
   2. Podmienky používania upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a osobami využívajúcimi služby portálu STALEIN.sk (ďalej len “Používateľ”).
   3. Obsah a znenie Podmienok používania môže Prevádzkovateľ kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Zmeny nadobúdajú účinnosť vo chvíli zverejnenia na webovej stránke www.stalein.sk.

    

  2. Predmet použitia
   1. Portál STALEIN.sk je vyhľadávač produktov v oblasti módy a módnych doplnkov, ktorého prostredníctvom je možné si takéto produkty následne zakúpiť priamo na webe registrovaných e-shopov.
   2. Prevádzkovateľ nevystupuje ako predajca, ale ako prevádzkovateľ predajnej platformy sprostredkujúcej predaj zameraný na oblečenie, módne doplnky a lifestyle.

    

  3. Registrácia e-shopu
   Tieto obchodné podmienky nepojednávajú o registrácii eshopu. Kvôli registrácii je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa emailom na info@stalein.sk

 

  1. Registrácia používateľa
   1. Používateľ nie je povinný sa registrovať, aby mohol uskutočniť nákup prostredníctvom portálu STALEIN.sk.
   2. Obsah webu je Používateľovi k dispozícii na prehliadanie aj bez predchádzajúcej registrácie.
   3. Registrácia do newslettera nie je povinná, je však odporúčaná.

 

  1. Ochrana osobných údajov
   1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
   2. Pri registrácii do newslettera dochádza k zberu základných informácii, ktoré môžu byť následne použité na rôzne obchodné oznámenia ako sú propagácie produktov, pripravované akcie, a rôzne marketingové materiály, ktoré by pre používateľa mohli byť zaujímavé.

    

  2. Cookies
   1. Prevádzkovateľ používa cookies na zvýšenie komfortu poskytovania služieb na webových stránkach portálu STELEIN.sk.
   2. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov, keďže ich používanie nespôsobuje zhromažďovnie osobných údajov a ani ich neposkytuje tretím stranám.
   3. Súbory cookies sa ukladajú v prehliadači používateľa a umožňujú mu prístup k rôznym funkciám. Nezhromažďujú ani sa neukladajú osobné údaje. Ukladá sa iba jedinečný identifikátor relácie, ktorý sa opätovne načíta pri opakovanej návšteve webu.
   4. Väčšina prehliadačov obsahuje možnosti nastavenia zbierania súborov cookies ako napr. zakázanie všetkých alebo vybraných súborov cookies, prezeranie súborov cookies, povolenie súborov cookies. atď.
   5. Používateľ je pri návšteve webových stránok upozornený o zbere cookies a svoj súhlas udeľuje tým, že si ich obsah naďalej pozerá.
   6. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory aktívne zmaže alebo zablokuje, čo mu nijakým spôsobom nezabráni v ďalšom prezeraní obsahu portálu, zníži sa iba jeho komfort v používaní stránok, ktoré vyplývajú z používania cookies.

    

  3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škody
   1. Prevádzkovateľ zaisťuje prevádzku portálu STALEIN.sk a zodpovedá za jeho riadny chod. Nenesie však zodpovednosť za technické problémy spôsobené ďalšími zúčastnenými stranami, hoci bude iniciovať čo najskoršie odstránanie problémov. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality poskytovanej služby.
   2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu služieb, výrobkov a informácií ponúkaných alebo poskytovaných predajcami.
   3. Pri reklamácii výrobkov a služieb predajcov sa vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa z.č. 102/2014 Z. z. Používateľ si svoje práva uplatňuje priamo u predajcu, u ktorého tovar zakúpil.

    

  4. Zodpovednosť prevádzkovateľa za obsah
   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazený na webových stránkach predajcov, na ktoré sa odkazuje z portálu STALEIN.sk, ani za technický stav stránok a podstránok predajcov.

 

  1. Autorské práva
   Všetok obsah tvorený Prevádzkovateľom umiestnený na webových stránkach portálu STALEIN.sk ako aj obsah zasielaný v reklamných materiáloch je výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa a je chránený autorským právom.
   Akákoľvek reprodukcia, duplikovanie obsahu či jeho úprava je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázaná. Toto sa týka aj zdrojového kódu webových stránok. Porušenie vyššie uvedeného má za následok trestné stíhanie.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Vzťahy, ktoré tieto Podmienky používania neupravujú, sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
  2. Tieto Podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2018.

Začnite písať a stlačte Enter pre vyhľadávanie

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

Používame cookies, aby sme Vám poskytli najlepší online zážitok. Súhlasom súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.